Умови доступності закладу (інклюзія, пандуси тощо)

Проблема навчання дітей з особливими потребами набуває широкої актуальності сьогодні. Освітній інклюзивний простір стає доступним для таких дітей, адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. На базі нашого закладу діє інклюзивна група.

 У закладі створено наступні умови для освіти дітей з особливими освітніми потребами:

 • наявні два пандуси з поручнями;

 • сходи обладнані поручнями;

 • пороги відсутні або достатньо низькі;

Працюють:

Психолог – психологічний супровід з ООП, консультації і завдання, направлені на підтримку дітей які мають соціально – емоційні проблеми .

Медична сестра – здійснює медичну підтримку і контроль, консультує батьків щодо прийомів догляду, пов’язаних із здоров’ям малюка із особливими потребами.

 

Позитивні аспекти залучення дітей до інклюзивного навчання:

 • діти почуваються потрібними, бажаними, самостійними:

 • змінюється поведінка, ставлення до навчання та оточуючих;

 • діти успішно адаптуються в колективі,  у них з’являються нові друзі, зникає відчуття ізольованості;

 • відбуваються швидкі та помітні зміни в розвитку;

 • навчаються у ровесників соціального досвіду;

 • здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії;

 • усі діти сприймають один одного як рівних;

 • педагоги мають можливість розвинути і продемонструвати свою майстерність і творчість.