Річний звіт керівника

Звіт

керівника дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) Баришівської селищної ради

Київської області

про проведену роботу

за 2017 – 2018 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) «Золотий ключик» Баришівської селищної ради Київської області працює у 5-ти денному робочому режимі з 9–ти годинним перебуванням дітей: початок робочого дня – 8:00; кінець робочого дня – 17:00. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників ДНЗ «Золотий ключик» скорочується на одну годину. У ДНЗ «Золотий ключик» функціонує чергова ранкова та вечірня групи. Режим роботи чергової групи  вранці з 7.00 до 8.00 години; увечері з 17.00 до  19.00 години ( з понеділка по четвер; у п’ятницю – з 16.00 до 18.00).

Навчальний рік починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня поточного року у ДНЗ «Золотий ключик» проводиться оздоровлення дітей.

Основними документами, що регламентують роботу закладу є режим роботи, робочий навчальний план, річний та перспективний плани роботи заклад дошкільної освіти.

Режим роботи закладу складений у відповідності до Державних санітарних норм і правил утримання загальноосвітніх навчально – виховних закладів з урахуванням напрямків роботи, спрямованих на реалізацію навчального робочого плану.

Робочий навчальний план включає інваріативну складову, сформовану на державному рівні, спільну для усіх закладів дошкільної освіти та варіативну частину, яка враховує індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти.

Всього в ДНЗ «Золотий ключик»:

 • Виховується 159 дітей; з них,
 • раннього віку 33 дітей;
 • молодшого віку 27 дітей;
 • середнього віку 46 дітей;
 • старшого віку 53 дітей.
 • У закладі функціонують 6 вікових груп:
 • I молодша (діти віком від 2 до 3 років) – 1;
 • II молодша (діти віком від 3 до 4 ) – 1 ;
 • середньо – старша ( діти віком від 4 – 6) – 4.

Заклад розрахований на 110 місць. Навчання, виховання та спілкування дітей проводиться державною мовою.

Колектив закладу складає 30 працівників, із них,

педагогічних – 12 осіб;

медичний працівник – 1;

технічних працівників – 17 осіб

Склад педагогічних кадрів на 2017 – 2018 навчальний рік:

 • завідувач ДНЗ;
 • вихователь – методист;
 • психолог;
 • музичний керівник -2;
 • вихователь групи раннього дошкільного віку (3 р. життя) – 1;
 • вихователі групи молодшого дошкільного віку (4 р. життя) – 1;
 • вихователь групи середньо – старшого дошкільного віку (5-6 р. життя) – 4;
 • асистент вихователя – 1.

Центром методичної роботи в ДНЗ «Золотий ключик» є методичний кабінет. Очолює його вихователь–методист Ганжа Вікторія Михайлівна, яка відповідає за навчально–виховний процес та методичну роботу у закладі.

Освітній процес в 2017 – 2018 н.р. у ДНЗ «Золотий ключик» здійснювався відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про права дитини», Конвенції прав дитини, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Концепції національного патріотичного виховання дітей та молоді, наказів Міністерства освіти і науки України, інструктивно–методичних листів, інструкцій, положення про дошкільний навчальний заклад, статуту дошкільного начального закладу (ясла–садок) «Золотий ключик» Баришівської селищної ради Київської області, інших нормативно – правових документів.

Протягом навчального року педагоги плідно працювали над єдиною методичною проблемою: «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку».

Реалізація науково – методичної проблеми здійснювалася через такі форми методичної роботи як: консультації, батьківські збори, колективні перегляди занять та режимних процесів у групах.

У кожній групі створені національні українські куточки, які відрізняються своєю різноманітністю: українська піч, колодязь, посуд, вишиванки, коровай, дідух тощо. Для батьків розроблені пам’ятки щодо залучення дітей до морально – патріотичного виховання вдома. До Дня пам’яті  та примирення вихователі провели тематичні заняття для дітей старшого та середнього дошкільного віку. Діти приймали участь в урочистому мітингу. Кожного року працівники закладу дошкільної освіти святкують День вишиванки.

Система методичної роботи в закладі дошкільної освіти (ясла–садок) «Золотий ключик» Баришівської селищної ради Київської області будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1135 від 08.08.2013 «Про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

На сьогоднішній день із 12 – ти педагогічних працівників:

 • вища освіта – у 7
 • н/вища – у 5 педагогів
 • середня – спеціальна – 0

Відповідно до атестації:

 • кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» – у 0 педагогів;
 • кваліфікаційна категорія «Спеціаліст I категорії» – у 0 педагогів;
 • кваліфікаційна категорія «Спеціаліст II категорії» – у 3 педагогів;
 • кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» – у 4 педагогів.

Згідно нормативно–правових документів, річного плану роботи, навчального робочого плану дошкільного навчального закладу (ясла–садок) «Золотий ключик» Баришівської селищної ради Київської області на 2017 – 2018 н.р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу:

 1. Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства.
 2. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників відповідно Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку (6 – й рік життя) «Впевнений старт».
 3. Продовжувати роботу щодо формування основ здорового способу життя, збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини з раннього віку як головного життєвого ресурсу людини.

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) «Золотий ключик» Баришівської селищної ради Київської області в 2017-2018 навчальному році здійснювалася відповідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

Слід відмітити, що всі педагоги закладу протягом навчального року брали активну участь у заходах, які були організовані управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської РДА.

На базі нашого закладу протягом року проводились методичні об’єднання для вихователів, оперативні наради,  колективні перегляди, засідання педагогічних рад.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювалися консультації для педагогів:

«Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Створення розвивального середовища в ДНЗ», «Художньо–мовленнєвий розвиток дошкільників», «Професійне мовлення педагогів. Вимоги до якості мовлення педагогів дошкільного закладу», «Безпека життєдіяльності дітей – важливий аспект навчально–виховного процесу в ДНЗ», «Використання природних факторів зміцнення здоров’я. Організація загартування дошкільників влітку» та ін.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу проводились взаємні відвідування занять між педагогами.

Протягом  навчального року були проведені 4 педради:

 1. Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 н.р.
 2. Про формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства.
 3. Про зміцнення здоров’я дошкільників засобами фізичного виховання.
 4. Про підсумки освітньої роботи  ДНЗ в 2017-2018 н.р.

Регулярно проводилась діагностика рівня розвитку навичок та компетентності дітей; було визначено рівень розвитку дітей старшого віку за допомогою кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

Протягом начального року було проведено ряд заходів, в яких діти приймали участь:

1.День дошкілля – 27.09.2017 року з метою закріпити та поглиблювати знання дітей про Всеукраїнський День дошкілля; професії працівників закладу дошкільної освіти: завідувач, вихователь – методист, вихователь, музичний керівник, помічник  вихователя, кухар, праля, сестра медична. Розвивати творчу ініціативу в танці, вміння рухатися відповідно до характеру музики з ритмічною пульсацією; розвивати емоційну чуйність. Формувати шанобливе ставлення до праці дошкільних працівників; співочі навички. Збагачувати словарний запас дітей. Удосконалювати граматичну правильність мовлення. Виховувати естетичний смак та прививати любов до  традицій українського народу.

2.Свято осені 25.11.2017 з метою привернути увагу здобувачів освіти до краси осені, прославляючи за її красу та врожаї; розвивати вміння спостерігати, виконувати нескладну роботу по дому; виховувати гостинність, щедрість та щирість, дбайливе ставлення  до природи.

3.День Святого Миколая – 19.12.2017 з метою виховати у здобувачів освіти  навички до українських традицій, належність до культури та історії українського народу; розширювати знання дітей про українські свята та обряди.

4.Новий рік – 20.12 – 22.12.2017 з метою викликати емоційне піднесення в очікуванні Новорічних свят; вчити передавати динамічні відтінки під час співу, чітко виконувати  танцювальні рухи; підтримувати інтерес до музично – рухової творчості та художнього слова; виховувати товариськість, наполегливість в досягненні мети, доброзичливість у стосунках, згуртованість.

5.8 Березня 5 березня -7 березня-2018 р. з метою розширити уявлення дітей про свято – 8 Березня; формувати співочі навички, дружні відносини між дітьми; розвивати увагу, уяву, почуття ритму, вміння рухатися відповідно до характеру музики з ритмічною пульсацією. Виховувати та прищеплювати любов та повагу до жінки – мами, бабусі, сестрички, подруги; чуйне, доброзичливе ставлення хлопчиків до дівчаток.

6.Мобільний планетарій «Зоряний» – 29.03.2018 р. з  метою розширити знання дітей про навколишнє середовище.

7.Участь у виставці – конкурсі «Візерунки Великодня» – 12.03.2018 р. з метою привернути увагу дітей  до збереження українських традицій, популяризувати художньо-прикладне мистецтво, виховувати патріотів України.

ДНЗ «Золотий ключик» був нагороджений грамотою, як переможець районної виставки – конкурсу дитячих робіт «Візерунки Великодня».

8.Святкування Всеукраїнського Дня вишитої сорочки – 17.05.2018 р. з метою зберегти споконвічні народні традиції. Закріпити знання дітей про символ, який єднає українців, незалежно від мови, якою вони спілкуються. Виховувати любов та повагу до культури  українського народу – носіння вишитого одягу.

9. Випускний – 25.05.2018 р. з метою створити атмосферу свята, сформувати в дітей позитивну мотивацію до школи; співочі навички. Розвивати творчу ініціативу в танці, вміння рухатися відповідно до характеру музики з ритмічною пульсацією; розвивати емоційну чуйність. Збагачувати словарний запас дітей. Удосконалювати граматичну правильність мовлення. Виховувати любов до танцю, взаємоповагу один до одного.

10. День Захисту дітей – 01.06.2018р. спільними іграми і танцями створити дітям атмосферу радості й довіри; розвивати спритність, увагу, почуття ритму;

виховувати бажання виявляти творчу ініциативу,

У 2017 – 2018 н.р. ДНЗ «Золотий ключик» та колектив садочка  нагороджений грамотами та подяками.

Кількість грамот та подяк всього 4 –  шт.

З них,

 • ДНЗ «Золотий ключик» – 2шт.;
 • працівники закладу – 2шт.
 1. Грамота Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА ДНЗ «Золотий ключик» за якісну підготовку навчального закладу до нового 2017 – 2018 н.р. (2017)
 2. Грамота Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА ПрАТ «Березанська птахофабрика» ДНЗ «Золотий ключик» за перемогу в номінації «Загальна композиція» районної виставки-конкурсу «Візерунки Великодня».(2018)
 3. Подяка Баришівської селищної ради Київської області вихователю дитячого навчального закладу «Золотий ключик» Брилюк Наталії Сергіївні, за наполегливу і невтомну працю,високий професіоналізм, особистий внесок у навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівника освіти.(2017)

4.Подяка Баришівської селищної ради Київської області помічнику вихователя дитячого навчального закладу «Золотий ключик» Тищенко Тетяні Володимирівні, за сумлінну працю та з нагоди Дня працівника освіти.

(2017)

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підвищила його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2017 – 2018 н.р. показав, що у садочку створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів.

В закладі дошкільної освіти  функціонує медичний кабінет, який має відповідні медичні препарати. Медична сестра Дудка Діана Василівна ставлячи за мету виховання свідомої, самодостатньої, компетентної особистості, особливу увагу звертає на те, щоб малятам у садочку жилося добре і комфортно, щоб вони уміли свідомо ставитися до свого здоров’я, дбали про нього.

Медичною сестрою раз у квартал проводився аналіз стану захворюваності; антропометричні вимірювання вихованців.

Протягом року проводилась аромотерапія та гімнастика пробудження під час денного сну; обстеження вихованців на педикульоз; протиепідемічні заходи щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями. В осінньо – зимовий період проводилась С – вітамінізація. Дотримувався повітряно – температурний режим в групових кімнатах, вчасно проводилось вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів; своєчасно змінювалась постільна білизна, рушники, серветки.

З метою профілактичного оздоровлення, підвищення імунітету дітей функціонують курси Кисневої пінки, 10 порцій один раз на місяць , за 30 хв. до їжі або після їжі

Належна увага в закладі приділялась організації харчування дітей, забезпеченню широкого асортименту продуктів відповідно до перспективного меню на декаду (враховуючи сезонні зміни), технології та якості приготування страв. Протягом року проводився нагляд за виконанням санітарно – гігієнічних правил приготування їжі, термічної обробки продуктів на харчоблоці та виконанням натуральних норм.

В ДНЗ «Золотий ключик» організоване трьохразове харчування дітей. Щодня ведеться аналіз харчування. Діти забезпечені всіма необхідними харчовими інгредієнтами. Повністю задоволено потребу дітей у білкових продуктах.

Вартість харчування на сьогоднішній день становить 30 гривень.

В закладі дошкільної освіти  розроблені Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, забезпечується контроль за їх виконанням. В наявності посадові інструкції, з якими ознайомлені всі категорії працівників. Правила внутрішнього трудового розпорядку прийняті на зборах трудового колективу та введені в дію наказом. Результати перевірок виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку розглядаються на виробничих нарадах.

Належна увага в закладі дошкільної освіти приділяється збереженню життя і здоров’я дітей. Так, відповідно до відомчих інструкцій, проводяться інструктажі з працівниками щодо дотримання вимог правил техніки безпеки під час роботи з дітьми, створення безпечних умов утримання вихованців в закладі дошкільної освіти.

Контроль за необхідними і безпечними умовами праці виховання у дошкільному навчальному закладі носить комплексний характер і вчасно контролюється адміністрацією ДНЗ.

Для перевірки виконання службових обов’язків адміністрацією закладу використовуються попереджувальні, епізодичні, фронтальні види контролю. Результати перевірок фіксується в діловому щоденнику завідувача та вихователя – методиста, заслуховуються на виробничих нарадах.

Отже, адміністрацією та профспілковим комітетом здійснюється адміністративно–господарський контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, станом харчування, освітнього процесу, медико– профілактичною роботою відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».

Фінансово-господарська діяльність ДНЗ «Золотий ключик» направлена на покращення санітарно-технічного стану всієї території, будівлі, господарської частини, груп.

Поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ:

– 17.08.2018 р. ТОВ «Ультра Лезер» – апарат для приготування кисневих пінок –  17500 грн.;

– 13.09.2017 р.  Баришівська селищна рада – забезпечення овочами на 2017 -2018 н.р. – 26550грн.;

– 02.10.2017р.   Баришівська районна рада -48000грн. + субвенція з державного бюджету – 30000,00 грн. вентиляційна система  = загальна сума – 78000 грн.;

– 16.10.17р.  ТОВ «УПК СОЛАР» , ТОВ «Баришівський ГНС» – 25000 грн.+ Баришівська селищна рада  – 27000грн. система автономної пожежної сигналізації = загальна сума 52352 грн.;

– 23.01.18р. ТОВ «Т. МЕТЕР УКРАЇНА» – 10000грн. + ТОВ«ХЕЧ ТЕК Україна.  – 10000грн. = загальна сума 20000 грн.;

– Баришівська  селищна рада –  підписка фахової періодики – 10000 грн.;

– 2018р.  Субвенція з державного бюджету  система електропостачання з встановленням енергоефективних технологій ВДЕ                                         (енергія сонця)- 675000,00 грн.

– 2018р. Благодійна організація (Фонд громади Березані) – костюми дорожніх знаків – 2650,00 грн.;

Санітарний стан приміщень ДНЗ «Золотий ключик» відповідає нормам. Для забезпечення чистоти в приміщенні закладу дошкільної освіти використовуються бахіли, миючі засоби та інвентар, які закуплені за батьківські кошти. Всього витрачено на бахіли 3010,00 грн., на миючі засоби та побутову хімію 8000,00 грн.

Пральня працює за графіком, який затверджено завідувачем закладу дошкільної освіти, використовується пральний порошок тільки встановленого зразку, затвердженого санітарними нормами та правилами. Пральний порошок та засоби прання купують батьки всього на суму 800,00грн.

Батьками було придбано:

 • обслуговування комп’ютерів – 2060,00 грн.;
 • ремонт фортепіано – 1200 грн.;
 • канцелярія – 2500 грн.;
 • господарчі товари – 1850грн.

Всього за батьківські кошти було придбано на суму 19620грн.

Адміністративно – господарська діяльність була направлена на покращення матеріально–технічного стану ДНЗ «Золотий ключик».

 

 

Завідувач

ДНЗ «Золотий ключик»                                                       С.М.Авраменко