Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Методична робота ДНЗ

Вихователь – методист

Манькова Наталія Володимирівна

Життєве кредо:

«Кожна прожита секунда – це частина життя, а кожну частину життя треба гідно прожити».


Педагогічне кредо:

«Педагог не може і не має права зупинятися на досягнутому»

Методист – політ думок у безхмар’я до висот,
Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.
Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг
Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.
Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук,
Це методики криниця і майстерності крамниця.

Методична робота в ДНЗ – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково – психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Завдання методичної служби дошкільного навчального закладу відносно окремих педагогів

 • підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
 • вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;
 • мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
 • підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
 • створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
 • підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
 • формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
 • вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
 • підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
 • інформаційне забезпечення педагогів.

Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом

 • узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
 • збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
 • сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
 • робота з батьками;
 • організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
 • використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
 • створення умов для формування, розвитку, об’єктивної оцінки й  широкого використання передового педагогічного досвіду, організація, стимулювання, сприяння суспільно-педагогічної діяльності педагогів.