Методична робота ДНЗ

Вихователь – методист

Манькова Наталія Володимирівна

Життєве кредо:

«Кожна прожита секунда – це частина життя, а кожну частину життя треба гідно прожити».


Педагогічне кредо:

«Педагог не може і не має права зупинятися на досягнутому»

Методист – політ думок у безхмар’я до висот,
Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.
Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг
Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.
Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук,
Це методики криниця і майстерності крамниця.

Методична робота в ДНЗ – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково – психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Завдання методичної служби дошкільного навчального закладу відносно окремих педагогів

 • підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
 • вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;
 • мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
 • підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
 • створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
 • підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
 • формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
 • вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
 • підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
 • інформаційне забезпечення педагогів.

Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом

 • узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
 • збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
 • сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
 • робота з батьками;
 • організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
 • використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
 • створення умов для формування, розвитку, об’єктивної оцінки й  широкого використання передового педагогічного досвіду, організація, стимулювання, сприяння суспільно-педагогічної діяльності педагогів.